Ngày Hoàng Đạo

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt đều phải chọn giờ hoàng đạo, giờ tốt lành để bắt đầu...

Xem ngày